O wynagrodzeniu

O wynagrodzeniu

03

Ile zapłacę za usługę?

Wynagrodzenie dla adwokata:

  • jest ściśle i jasno określone w zawieranej umowie;
  • jest uzależnione od rozmiaru dochodzonych odszkodowań, od stopnia skomplikowania sprawy oraz od nakładu pracy;
  • ogólnie jest około trzykrotnie niższe od rozmiarów wynagrodzeń tzw. kancelarii odszkodowawczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością , znanych z pobierania prowizji w granicach 25% – 35 % od uzyskanego odszkodowania.

Czy muszę zapłacić z góry?

Wynagrodzenie za usługi:

jest pobierane w formie zaliczek:

  • I zaliczka przy powierzeniu sprawy w umówionej kwocie, którą zaliczam na poczet całego wynagrodzenia adwokackiego w sprawie, rozliczanego ostatecznie po zakończeniu sprawy,
  • II zaliczka i kolejne zaliczki są pobierane w miarę postępu w sprawie;

w szczególnych wypadkach (na podstawie zawartej umowy) możliwe jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za szczególne efekty usług adwokackich.